Nasz patron - Jan Paweł II

Jan Paweł II – Nasz patron

 

Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., po ponad 26 latach sprawowania urzędu.

Papież przede wszystkim nie chciał być więźniem Watykanu, lecz wzorem św. Pawła rozpoczął podróże misyjne. Ewangelizował w drodze, jako pielgrzym, dochodząc aż na krańce ziemi. Jan Paweł II wyróżniał się odwagą głoszenia prawdy i zaświadczył o niej własnym życiem wypełnionym cierpieniem. Kardynał Karol Wojtyła, kiedy został wybrany 264 papieżem w dziejach Kościoła, powiedział: Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji (…). Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym… naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie.

Przynosił szczególne doświadczenia. Te osobiste – wczesna śmierć matki, potem dorosłego już brata, a następnie ojca, jedynego przyjaciela i opiekuna – łączyły się z bolesnymi doświadczeniami polskiego narodu z czasów hitlerowskiego nazizmu, a następnie komunizmu. Dojrzewał i pracował w warunkach upokorzenia człowieka oraz pogardy dla ludzkiego życia, dlatego stawiał sobie zawsze wysokie wymagania. Papież przychodził jednak także z kraju żywej wiary, nierozerwalnie złączonej z kulturą oraz umiłowaniem wolności.

Życie wewnętrzne Karola Wojtyły zostało zbudowane na fundamencie modlitwy i codziennego uczestnictwa w mszy świętej. Drugi element przeżyć stanowiła przyroda, odkrywana jako nieogarniony dar Boga. Znajdował w niej piękno i ciszę potrzebną do modlitwy czy kontemplacji. Trzecie miejsce rodzące gorące emocje to teatr, a w nim fascynacja słowem poetyckim oraz dramatem ludzkiego losu. Zupełnie innym, ale niezwykle ważnym dla przeżyć wewnętrznych przyszłego papieża doświadczeniem okazała się praca w kamieniołomach podczas okupacji niemieckiej. Wówczas mający niespełna 21 lat Wojtyła podjął decyzję, że będzie księdzem.

W 1978 roku przychodził do Rzymu z dalekiego kraju niezwykły kardynał, odznaczający się niezwykłą odwagą, a także całkowitym zawierzeniem Chrystusowi i Matce Bożej. Wiedział, czym jest odwaga, doświadczył płynięcia pod prąd w kraju komunistycznym. Ten duszpasterz czynu nie zamknął się w pałacu biskupim, ale od początku wychodził do ludzi. Młodzi nazywali go "wujkiem", ponieważ był jednym z nich na górskich wycieczkach czy kajakowych spływach, podczas których nigdy nie zapomniał o misji głoszenia nauki Chrystusa.

W tym pamiętnym dla nas wszystkich roku przychodził do Rzymu z dalekiego kraju człowiek uczony, wykładowca katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, etyk i twórca jednego z nurtów filozofii personalistycznej. Jan Paweł II, który został papieżem na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, był bardzo wyczulony na potrzeby konkretnej epoki. Okazał wielką wrażliwość oraz bezbłędne rozpoznanie potrzeb i zagrożeń w świecie współczesnym. Za główne zadanie swojego pontyfikatu uznał podejmowanie takiego sposobu ewangelizacji, dzięki któremu mógłby dotrzeć do ludzi konkretnego czasu i miejsca. Podkreślał to w Polsce w 1979 roku, mówiąc: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Rozpoznanie głównych zadań współczesności skłoniło papieża do podjęcia wielkich tematów, takich jak: dar życia, pokój i jedność chrześcijan w wierze.

Dnia 30 października 2005 roku odbyło się nadanie imienia Jana Pawła II Gminnej Bibliotece Publicznej w Morawicy.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy Uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca.

Przetłumacz stronę

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
usa online pharmacy viagra professional Medicine will be delivered to online pharmacies `.] Canada drugs pharmacy tablets online. Product description Canadian pharmacy }"@ order cialis optimise medicine use. Medicine will be delivered to canadian pharmacy ,&` buy effexor confidential service. The accumulation of points and extra discounts makes favorable re-order in usa online pharmacy Wholesale prices for some product groups. See it for yourself!